PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski 21.11.2019

PO VII WB 262.29.19

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2019 poz 1843.

           

Wykaz słodyczy, które powinny znaleźć się w paczce, zawiera załącznik nr 1, wg, którego należy zrobić wycenę.

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zakupem ok. 134 paczek w oddzielnych torbach z nadrukiem świątecznym.

 

Dostawa paczek powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2019 r. do siedziby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

Płatność przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Pani Paulina Karbowiak tel. 95 7392 066

Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

 

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 28 listopada 2019 r. na jeden z podanych adresów:

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. 95 7392 065

 

  zal_nr_1_wycena_paczki_2019.xls

 Zapytanie_ofertowe_paczki_2019.pdf