PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności systemów"

PO VII WB 262.28.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) na:  „Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu,

5/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

6/ oświetlenia awaryjnego,

7/ pomiar rezystencji uziemienia i sprawdzenie połączeń”

najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Gowtel S.C. Jarosław Nowosadzki, Dorota Nowosadzka, ul. Podmiejska Boczna 16, 66-400 Gorzów Wlkp. , której cena wynosi: brutto: 64 000,00 zł.; netto: 52 032,52 zł.

  PO_VII_WB262282019_inf_o_wyborze_najk_oferty.pdf