PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS"

PO VII WB 262.29.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.29.2019 na „ Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Hurtownia Spożywcza „OAZA” Sp. z o.o. ul. Zacisze 18C 65-775 Zielona Góra oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka 12B, 66-400 Gorzów Wlkp. z wartością paczki za jedną sztukę 59,79zł. 20191202_informacja_o_wyborze_oferty2019.pdf