PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedzi na pytanie z dnia 18.09.2018 r. w postępowaniu pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 września 2018 r.   

PO VII WB 261. 9. 2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy P.z.p. pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 18.09.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści ogłoszenia o zamówieniu:

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 18.09.2018 r.

 

PYTANIE  1:

                                                                                               

„W związku z prowadzonym postępowaniem na usługi ochrony, zwracamy się z prośbą
o zamieszczenie na stronie druku zobowiązania podmiotu trzeciego (najlepiej w wersji edytowalnej).”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:  

 

Zamawiający wyraził zgodę na zamieszczenie na stronie www Prokuratury wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego w wersji edytowalnej (zał. nr 11 do ogłoszenia o zamówieniu).

 

                                                                                  

                                                                                                  Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Zastępca

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek      

 


 zal_nr_11_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.doc