PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Akt oskarżenia o stalking

28 czerwca 2016r.

Kilka dni temu prokurator tutejszej prokuratury zatwierdził akt oskarżenia przeciwko Maciejowi K, 22-letniemu mieszkańcowi Strzelec Krajeńskich, podejrzanemu mi.in. o przestępstwo stalkingu. Jest to występek karany na podstawie art. 190a § 1 kodeksu karnego. Czyn ten polegał na groźbach kierowanych do kobiety, obserwowaniu, kontrolowaniu, śledzeniu jej i innych zachowaniach, opisanych szczegółowo w zarzucie. Drugie przestępstwo zarzucone podejrzanemu polegało na pozbawieniu tej samej pokrzywdzonej wolności i uszkodzeniu jej ciała i zostało zakwalifikowane z art. 189 § 1 kk, 157 § 2 kk i 190 § 1 kk. Oba czyny podejrzany popełnił w warunkach recydywy opisanej w art. 64 § 1 kk.

O sprawie tej informowaliśmy wcześnie, ponieważ 25 lutego 2016r. w sprawie tej wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich zastosował tymczasowe aresztowanie.

Za czyn z art. 190a § 1 kodeksu karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Za czyny z art. 157 § 1  kk i 189 § 1 kodeksu karnego grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk daje możliwość orzeczenia kary do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, czyli odpowiednio do 4 lat i 6 miesięcy i do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator poszukuje świadków zdarzenia.

24 marca 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich poszukuje dwóch mężczyzn - świadków zdarzenia zaistniałego w nocy z 11 na 12 września 2015r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Około godziny 1:30 znajdowali się oni przy przejściu dla pieszych na ulicy Hawelańskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Jagiełły i obserwowali stojący radiowóz policyjny oraz jego otoczenie.

Następnie oddalili się ulicą Hawelańską w kierunku ulicy Wełniany Rynek.

Rysopis pierwszego mężczyzny – wiek około 40-60lat, wzrost około 160-170cm, włosy jasne z zakolami. Ubrany w czarną kurtkę, jasną koszulę lub bluzę i niebieskie spodnie.

Rysopis drugiego mężczyzny – wiek około 30-50 lat, wzrost około 170-180cm, włosy ciemne. Ubrany w czarną kurtkę, jasną koszulę lub bluzę i ciemno-niebieskie spodnie.

Świadków prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 95 7631 197.  Sprawa zarejestrowana jest pod sygnaturą PR Ds. 1.2016. Świadkom przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca przesłuchania.

                                                                Rzecznik Prasowy

                                                                Dariusz Domarecki

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego stalkera

W czwartek 25 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich aresztował na 3 miesiące podejrzanego m.in. o stalking Macieja K. Wniosek złożył prokurator, który prowadził już wcześniej postępowanie i zastosował wobec podejrzanego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Pomimo jednak tego zakazu podejrzany bezprawnie pozbawił pokrzywdzoną wolności i groził jej pozbawieniem życia za pomocą noża. Natychmiast po zgłoszeniu tych przestępstw strzelecka Policja zatrzymała Macieja K. W celu zapobieżenia dokonania innego ciężkiego przestępstwa prokurator wystąpił do Sądu o tymczasowe aresztowanie podejrznego.

Podejrzanemu grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym domniemywać należy, że w wypadku skazania zostanie mu wymierzona kara bez warunkowego jej zawieszenia, ponieważ podejrznay był uprzednio wielokrotnie karany sądownie.

Stalking to przestępstwo z art. 190a § 1 kk, wprowadzone do kodeksu karnego w dniu 6 czerwca 2011r. Polega na wzbudzeniu uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia prywatności pokrzywdzonego poprzez uporczywe nękaniu tej osoby lub osoby jej najbliższej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22 lutego – 27 lutego 2016r. w godz. 10-15 każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w tutejszej Prokuraturze.

Nadto w dniu 23 lutego 2016r. prokurator będzie obecny w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Więcej informacji znajduje się na stronie Prokuratury Generalnej.

Kolejny rozbój, kolejny podejrzany aresztowany

8 października 2015r.

Dziś ponownie Sąd na wniosek tutejszej Prokuratury zastosował tymczasowe aresztowanie. Podobnie jak w sprawie opisywanej wczoraj podejrzanemu - innemu mężczyźnie ze Strzelec Krajeńskich - zarzucono popełnienie dwóch rozbojów. Dzięki szybkiej pracy Policji udało się go zatrzymać wkrótce po zdarzeniu. Odzyskano także skradziony telefon komórkowy.

Informację o tej sprawie umieściła także Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich. Można ją przeczytać tutaj.

Za przestępstwo rozboju, kwalifikowane z artykułu 280 § 1 kodeksu karnego grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego o rozbój

7 października 2015r.

Wczoraj skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny podejrzanego  między innymi o rozbój. Sąd przychylił się do naszego wniosku i postanowił zastosować najsurowszy środek zapobiegawczy na okres 2 miesięcy. W tym czasie Policja pod nadzorem Prokuratury zbierze dowody i zapadnie decyzja co do skierowania aktu oskarżenia.

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który ma zapewnić prawdłowy przebieg postępowania. Uniemożliwia on tzw. matactwo procesowe, a mówiąc językiem prawniczym - bezprawne utrudnianie postępowania przygotowawczego. Stosuje się go także wtedy, gdy podejrzanemu grozi surowa kara.  W tym wypadku podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstw zagrożonych karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Informację o tej sprawie umieściła także Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich. Można ją przeczytać tutaj.

 

W roku 2015 z wniosku tutejszej Prokuratury tymczasowe aresztowanie było stosowane 12 razy.

XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników

W minoną sobotę dwóch strzeleckich prokuratorów wystąpiło w meczach XV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Prawników w Słubicach. Reprezentowaliśmy Prokuraturę Okręgową w Gorzowie, na której stronach - w tym miejscu - znajdziecie Państwo relację z turnieju.

Rozpoczęcie prowadzenia witryny Aktualności

22 września 2015r.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich w dniu dzisiejszym rozpoczyna umieszczanie informacji na własnej stronie internetowej. Znajdą się tutaj fakty dotyczące prowadzonych i kończonych postępowań oraz ogólne informacje o aktualnym stanie prawnym. Mają one przybliżyć Państwu działania naszej Prokuratury i upowszechnić wiedzę pozwalającą na uniknięcie konfliktów z prawem.

Zapraszamy do odwiedzania tej strony w przyszłości.

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

22 września 2015r.

Informujemy, że w dniu 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ponadto w dniach 12-17 października 2015r. będzie obchodzony Tydzień Mediacji, pod hasłem "Masz prawo do mediacji". W tym czasie w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich podczas rozmowy z prokuratorem pełniącym dyżur  będzie mozna zasięgnąć dodatkowych informacji o tej instytucji oraz uzyskać dane kontaktowe mediatorów.

Podstawowe informacje o mediacji dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - pod tym adresem.

Szczegółowe dane kontaktowe mediatorów z okolic Strzelec Krajeńskich dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim - w tym miejscu.

Zachęcamy do korzystania z mediacji, szczególnie w związku z wprowadzeniem do kodeksu karnego art. 59a kk, którego treść przytaczamy poniżej:

Art. 59a. § 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem zastosowania § 1 jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych.


§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.