PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Trzy miesiące aresztu dla sprawcy napadów rabunkowych.

W dniu 09.10.2012r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zastosował środek zapobiegawczy  w postaci tymczasowego aresztowania wobec Przemysława N. podejrzanego o dokonanie dwóch rozbojów.
Do zdarzeń doszło kolejno wieczorem w dniach 5 i 6 października 2012 roku. wieczorem. Przemysław N. zaatakował wówczas przypadkowo napotkane starsze kobiety i stosując przemoc zabrał im torebki z zawartością pieniedzy, dokumentów i przedmiotów osobistych. Sprawca został zatrzymany w dniu 6 października bezpośrednio po dokonaniu drugiego napadu.Jedna z pokrzywdzonych rozpoznała napastnika.Przesłuchany w charakterze podejrzanego 26-latek przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Za czyny te grozi mu surowa kara albowiem przestępstwa te zagrożone są karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Nadto mężczyzna ten był juz uprzednio karany za podobne przestępstwa, a  czynów objętych niniejszym postepowaniem dopuścił się w warunkach recydywy.

Prokuratury okręgu apelacji szczecińskiej partnerem programu Żółta Kartka Dla Sprawcy Przemocy

W dniu 26.10.2011r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja inaugurująca medialną kampanię społeczną realizowaną w ramach programu ”Żółta kartka dla sprawcy przemocy”.
Prokuratury okręgu apelacji szczecińskiej zostały partnerem tego programu. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podpisał porozumienie w tej sprawie z inicjatorami akcji.
W jej ramach prokuratorzy swoją wiedzą wspierają inicjatywę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Stowarzyszenia „S.O.S. dla Rodziny” zmierzającą do podejmowania wszechstronnych działań zapobiegających przemocy w rodzinie, uczestnicząc i prowadząc szkolenia  dla wszystkich partnerów kampanii.
Celem kampanii jest ochrona pokrzywdzonych, ale także oddziaływanie na sprawców przemocy w taki sposób, aby uświadomić im naganność postępowania oraz grożącą odpowiedzialność karną.
Działania takie mają motywować sprawców przemocy do zmiany swych zachowań.

Klikając tutaj lub na wyżej umieszczony obrazek uzyskacie Państwo więcej informacji na ten temat w specjalnie temu poświęconej stronie internetowej.